Έκθεση Γ΄ Λυκείου: «Διαφθορά και δημοκρατία» [Επιμέλεια κριτηρίου: Δρ. Πολύβιος Ν. Πρόδρομος]

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Print Friendly and PDF

Έκθεση Γ΄ Λυκείου: «Διαφθορά και δημοκρατία» [Επιμέλεια κριτηρίου: Δρ. Πολύβιος Ν. Πρόδρομος]

1. Συνήθως βλέπουμε τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της διαφθοράς και αναφερόμαστε ιδίως στα εμπόδια που ορθώνει το ζοφερό αυτό φαινόμενο στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Ξεχνάμε όμως το σημαντικότερο. Τους κινδύνους που συ­νεπάγεται η διαφθορά σε εκείνα τα αγαθά που, άσχετα με τη συστηματική κατάταξή τους, έχουν μια τελική αναφορά σε αυτό που αποκαλούμε και εννοούμε, με μια λέ­ξη: Δημοκρατία
2. Διαφθορά είναι η κατάχρηση δημόσιας εξουσίας για τον πορισμό αθέμιτου ιδιωτικού οφέλους. [Στα δημοκρατικά πολιτεύματα επομένως Διαφθορά σημαίνει κατάχρηση της δημοκρατικής εξουσίας, κατάχρηση που με τη σειρά της μπορεί, ανάλογα με την έκταση και την έντασή της, να οδηγήσει από την απλή νόθευση μέχρι την κατάλυση της Δημοκρατίας].
3. Θεμέλια της Δημοκρατίας είναι: η δημοκρατική αρχή, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα.
4. Δημοκρατική αρχή είναι η αρχή κατά την οποία όλες οι εξουσίες του κράτους πηγάζουν από τη λαϊκή βούληση. Μέσω της διαφθοράς και της διαπλοκής όμως παραχαράσσεται η λαϊκή εντολή και νοθεύεται η λαϊκή βούληση, που εκφράζεται με τις εκλογικές διαδικασίες. Οι εκλεγόμενοι μέσω των διαδικασιών αυτών άρχοντες, διαφθειρόμενοι, ενεργούν όχι κατά τη βούληση των εκλογέων τους και ως γνήσιοι εκπρόσωποι αυτών, αλλά κατά την υπαγορευμένη βού­ληση των εκπροσωπούντων τα παντοειδή συμφέροντα, από τους οποίους λαμβάνουν τα κάθε είδους αθέμιτα ωφελήματα. Έτσι πλήττεται το ασκούμενο υπέρ του λαού, κατά τη δημοκρατική αρχή, μονοπώλιο της κρατικής εξουσίας.
5. Το κράτος δικαίου, μέσα σε περιβάλλον εκτεταμένης πολιτικής ή διοικητικής διαφθοράς, αποδυναμώνεται επικινδύνως. Στο επίπεδο της νομοθεσίας η δικαιοκρατική αρχή νοθεύεται με τη θέσπιση κανόνων που είτε παραβιάζουν την αρχή της ισονομίας και άλλες βασικές δικαιικές αρχές, είτε είναι σκοπίμως ασαφείς, είτε γενικώς αποκλίνουν από τις αρχές της ορθής, σύμμετρης και δίκαιης νομοθέτησης. Στο επίπεδο εφαρμο­γής των νόμων η δικαιοκρατική αρχή στην ουσία ακυρώνεται, αφού η εφαρμογή των νόμων, λόγω της διαφθοράς ατονεί, γίνεται επιλεκτική ή και παραλύει.
6. Η διαφθορά αποτελεί σοβαρότατο εμπόδιο στην προστασία και την απόλαυση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Και αντιστρόφως η εφαρμογή των θεσμικών πλαισίων που προβλέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιβάλλουν τον σεβασμό και την προστασία τους συμβάλλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς[…].

Επιφυλλίδα (συντομευμένη για τις απαιτήσεις του κριτηρίου), εφ. Το Βήμα, 16.3.14,  του Ιωάννη Τέντε ο οποίος είναι εθνικός συντονιστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Παρατηρήσεις

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 110-130 λέξεις.
[Μονάδες  25]

Β1. «Η διαφθορά αποτελεί σοβαρότατο εμπόδιο στην προστασία και την απόλαυση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων».
Να σχολιάσετε την πιο πάνω άποψη του επιφυλλιδογράφου σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων.
[Μονάδες  10] 

Β2. α)  Με ποιους τρόπους / μεθόδους αναπτύσσεται η δεύτερη (2η) παράγραφος του κειμένου; (Διαφθορά είναι… της Δημοκρατίας).
[Μονάδες  5]

β) Να δικαιολογήσετε τη χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου στην πρώτη (1η) παράγραφο (Συνήθως βλέπουμε… Δημοκρατία) της επιφυλλίδας.
[Μονάδες  5]
  
Β3. Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης στις παρακάτω φράσεις και να τις μετατρέψετε στο αντίθετο είδος:

α) Το κράτος δικαίου, μέσα σε περιβάλλον εκτεταμένης πολιτικής ή διοικητικής διαφθοράς, αποδυναμώνεται επικινδύνως.

β) Μέσω της διαφθοράς και της διαπλοκής παραχαράσσεται η λαϊκή εντολή και νοθεύεται η λαϊκή βούληση.  
[Μονάδες  5]

Β4. α) εμπόδια, σημαντικότερο, νόθευση, πηγάζουν, γνήσιοι: Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις πιο πάνω λέξεις.
[Μονάδες  5]

β) ανάπτυξη, αθέμιτα, σύμμετρης, εκτεταμένης, αποδυναμώνεται: Να γράψετε από ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις πιο πάνω λέξεις.
[Μονάδες  5]

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας σε μήνυμά του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς αναφέρει: «Πρόκειται για ένα αποκρουστικό φαινόμενο το οποίο υποσκάπτει το κύρος και την αξιοπιστία των θεσμών, διαβρώνει τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό, υπονομεύει κάθε προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης και προόδου».
Ως έφηβος, που σε λίγους μήνες θα ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα, έχεις προβληματιστεί από τα φαινόμενα διαφθοράς που αποκαλύπτονται τόσο στην εθνική όσο και στη διεθνή πολιτική σκηνή και αποφασίζεις να αναρτήσεις ένα άρθρο στην ιστοσελίδα του σχολείου σου, καταγράφοντας τα αίτια που γεννούν και συντηρούν τη διαφθορά, προβάλλοντας στη συνέχεια την αξιοκρατία ως μέσο για την αποσόβηση των φαινομένων διαφθοράς. (500-600 λέξεις)

Καλή Επιτυχία!

Έκθεση Β΄ Λυκείου: Οδική συμπεριφορά και τροχαία ατυχήματα

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Print Friendly and PDF

Έκθεση Β΄ Λυκείου: Οδική συμπεριφορά και τροχαία ατυχήματα

Η οδική συμπεριφορά των Ελλήνων χαρακτηρίζεται συχνά από έλλειψη επίγνωσης του κινδύνου και ανωριμότητα. Διαρκείς παραβιάσεις των ορίων ταχύτητας και του ερυθρού σηματοδότη∙ παρακινδυνευμένες και δίχως έλεγχο προσπεράσεις, χρήση κινητού τηλεφώνου την ώρα της οδήγησης, καθώς και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, αποτελούν μερικά από τα πιο επικίνδυνα «καθημερινά» σφάλματα των Ελλήνων οδηγών.
Τα αποτελέσματα αυτής της συμπεριφοράς είναι οδυνηρά και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Το 2014 η χώρα θρήνησε 798 νεκρούς από τροχαία ατυχήματα, ενώ το 2015 ο αριθμός των νεκρών -ελάχιστα μειωμένος- έφτασε τους 789. Επιπλέον, το 2014 ο αριθμός των βαριά τραυματισμένων ήταν 1.068 και κινήθηκε ακριβώς στα ίδια επίπεδα και το 2015. Ενώ, τα τροχαία με ελαφρούς τραυματισμούς ξεπέρασαν τις δεκατρείς και τις δώδεκα χιλιάδες το 2014 και το 2015 αντίστοιχα.  

Αίτια τροχαίων ατυχημάτων

Ριψοκίνδυνη οδήγηση. Πολλοί οδηγοί είτε διότι «βιάζονται» να φτάσουν εγκαίρως στον προορισμό τους είτε διότι είναι νεαρής ηλικίας και δεν έχουν πλήρη συναίσθηση του κινδύνου, επιχειρούν με κάθε ευκαιρία να αναπτύξουν ταχύτητα και να προσπεράσουν εκείνους τους οδηγούς που ακολουθούν τα υποδεικνυόμενα όρια ταχύτητας. Τόσο, όμως, η υπερβολική ταχύτητα, όσο και οι βεβιασμένες προσπεράσεις οχημάτων, οδηγούν συχνά σε τροχαία ατυχήματα, εφόσον, αφενός το όχημα που έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα δεν μπορεί να ελεγχθεί πλήρως από τον οδηγό του (α. εκμηδενίζονται τα περιθώρια αντίδρασης του οδηγού και β. καθίσταται απρόβλεπτη η αντίδραση του οχήματος σε περίπτωση ξαφνικού φρεναρίσματος), κι αφετέρου διότι κατά την προσπέραση ενδέχεται να μην έχουν ληφθεί υπόψη τα οχήματα που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.
- Ένας οδηγός νέας ηλικίας και άπειρος, παρά το γεγονός ότι επιθυμεί να επιδείξει τις υποτιθέμενες ικανότητές του ή να ευχαριστηθεί την αίσθηση της ταχύτητας, οφείλει να λαμβάνει πάντοτε υπόψη του πως δεν είναι σε θέση να ελέγξει το όχημά του αν αυτό κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

[Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 50 χιλιόμετρα την ώρα.]

Απρόσεκτη οδήγηση. Ένας από τους συχνότερους παράγοντες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων είναι η απόσπαση της προσοχής του οδηγού, που μπορεί να οφείλεται είτε στο γεγονός ότι συζητά με τον συνοδηγό είτε -συνηθέστερα- διότι μιλά στο κινητό τηλέφωνο ή επιχειρεί να στείλει κάποιο γραπτό μήνυμα.
Είναι, ωστόσο, προφανές πως αν ο οδηγός στρέψει έστω και για ελάχιστα δευτερόλεπτα αλλού την προσοχή του και δεν ελέγχει το δρόμο, αυτό αρκεί για την πρόκληση κάποιου σοβαρού ατυχήματος.

Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Ο οδηγός που βρίσκεται υπό την επίδραση αλκοόλ, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού, έχει περιορισμένη δυνατότητα έγκαιρης αντίδρασης και σαφώς μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, γεγονός που τον καθιστά επικίνδυνο.
Πρόκειται για μια συνήθη αιτία πρόκλησης ατυχημάτων, έστω κι αν μπορεί εύκολα να αποφευχθεί με την ανάθεση της οδήγησης σε κάποιο νηφάλιο άτομο.

- Κάθε δευτερόλεπτο που καθυστερεί ο οδηγός να αντιδράσει, όταν οδηγεί με 50km/h, το όχημά του διανύει σχεδόν 14 επιπλέον μέτρα στην άσφαλτο.

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή σήματος για την υποχρεωτική διακοπή κυκλοφορίας (STOP). Σύνηθες φαινόμενο στους ελληνικούς δρόμους είναι η αντίδραση εκείνων των οδηγών που επιταχύνουν, όταν ο σηματοδότης είναι κίτρινος ή ακόμη και ερυθρός. Ενώ, τόσο ο κίτρινος όσο και ο ερυθρός σηματοδότης υποδηλώνουν υποχρεωτικό σταμάτημα του οχήματος, εκείνοι, προκειμένου να εξοικονομήσουν ελάχιστα λεπτά, σπεύδουν να παραβιάσουν το σηματοδότη θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δική τους ζωή όσο και τη ζωή άλλων.
Παρόμοια είναι η συμπεριφορά πολλών οδηγών και απέναντι στις σχετικές πινακίδες απαγόρευσης, τις οποίες επιλέγουν να αγνοήσουν, ενώ γνωρίζουν πως οφείλουν να ακινητοποιήσουν το όχημά τους.

Νυχτερινή οδήγηση. Η οδήγηση κατά τη διάρκεια της νύχτας πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες ατυχήματος, διότι ο οδηγός δεν έχει επαρκή ορατότητα και, άρα, δεν αντιλαμβάνεται εγκαίρως τα πιθανά εμπόδια, τις κινήσεις των άλλων οχημάτων και την κατάσταση του δρόμου μπροστά του.

Οδήγηση υπό επικίνδυνες ή αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η βροχή, το χιόνι και ο παγετός καθιστούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη την οδήγηση, διότι αυξάνεται η πιθανότητα να χαθεί ο έλεγχος του οχήματος. Η ολισθηρότητα των δρόμων είναι συχνά τέτοια, ώστε πολύ εύκολα το όχημα μπορεί να παρεκκλίνει σημαντικά από την πορεία του, χωρίς ο οδηγός να έχει την παραμικρή δυνατότητα να το σταματήσει ή να το επαναφέρει στην κανονική του πορεία.
Αντιστοίχως, η ύπαρξη ομίχλης περιορίζει δραστικά την ορατότητα του οδηγού και καθιστά πιθανό κάποιο ατύχημα, εφόσον δεν γίνεται έγκαιρα αντιληπτό το σταμάτημα του προπορευόμενου οχήματος ή ύπαρξη κάποιου εμποδίου στο δρόμο.

Κόπωση του οδηγού. Αν ο οδηγός βρίσκεται σε κατάσταση σημαντικής κόπωσης, δεν έχει τη δυνατότητα έγκαιρων αντιδράσεων και, εύλογα, δεν είναι επαρκώς συγκεντρωμένος κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Απρόβλεπτες αντιδράσεις των πεζών. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης σε κατοικημένες περιοχές, υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο κάποιος πεζός -ένα παιδί που κυνηγά την μπάλα του, ένας ηλικιωμένος που περπατά αφηρημένος κτλ.- να βρεθεί αίφνης μπροστά στο κινούμενο όχημα. Πρόκειται για καταστάσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν, γι’ αυτό και ο οδηγός οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και να λαμβάνει υπόψη του τις κινήσεις των πεζών γύρω του.

Οργισμένες αντιδράσεις του οδηγού. Με δεδομένο το γεγονός ότι στους δρόμους συνυπάρχουν οδηγοί διαφορετικών ηλικιών και συμπεριφορών, είναι συχνό το φαινόμενο ένας οδηγός να εξοργίζεται διότι κάποιος μπροστά του οδηγεί πολύ αργά ή γιατί κάποιος έχει παρκάρει παράνομα εμποδίζοντας την κίνηση, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Το αποτέλεσμα αυτού του εκνευρισμού, ωστόσο, μπορεί να αποβεί μοιραίο, διότι στην προσπάθειά του να προσπεράσει εκείνον που οδηγεί αργά ή προκειμένου να εξοικονομήσει το χρόνο που έχασε, καταφεύγει σε παρακινδυνευμένες και βεβιασμένες κινήσεις.

Κακή κατάσταση οδοστρώματος. Σε πολλούς δρόμους της Ελλάδας η ποιότητα του οδοστρώματος δεν είναι πάντοτε καλή, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν λακκούβες και κακοτεχνίες, που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την αντίδραση του οχήματος ή να του προκαλέσουν ζημιές.

Αιφνίδια βλάβη στα ελαστικά του οχήματος. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ιδίως όταν αυτή γίνεται με μεγάλη ταχύτητα, υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο να προκληθεί κάποια βλάβη στα ελαστικά, όπως είναι το σκάσιμο, με πιθανό αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Μη τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας. Μια βασική αρχή της προσεκτικής οδήγησης είναι να διατηρείται πάντοτε μια επαρκής απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης αντίδρασης σε περίπτωση που αυτό σταματήσει ξαφνικά ή κινηθεί ανεξέλεγκτα. Πολλοί οδηγοί, εντούτοις, έχουν την τάση να κινούνται πολύ κοντά στο προπορευόμενο όχημα, προκαλώντας αφενός εκνευρισμό στον άλλο οδηγό, εφόσον αισθάνεται πως δεν του παρέχεται το περιθώριο να αντιδράσει ως οφείλει σε περίπτωση ανάγκης, και αφετέρου διακινδυνεύοντας την πρόκληση ατυχήματος σε ακριβώς περίπτωση που ο άλλος οδηγός χρειαστεί να φρενάρει απότομα.

Απότομη αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης σε δρόμους μεγάλης ταχύτητας, όπως είναι η εθνική οδός, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς όταν αλλάζουν λωρίδα, διότι αν δεν προειδοποιήσουν εγκαίρως τα οχήματα που ακολουθούν ή αν δεν προσέξει τα οχήματα που κινούνται ήδη στην άλλη λωρίδα, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος.

Παλαιότητα οχήματος ή ελλιπής συντήρησή του. Συχνά η απρόβλεπτη ή η κακή αντίδραση του οχήματος κατά τη διάρκεια της οδήγησης οφείλεται στην παλαιότητά του ή στο γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη συντήρησή του. Αν, για παράδειγμα, τα ελαστικά δεν έχουν αλλαχθεί όταν πρέπει, δεν διασφαλίζουν την αναγκαία σταθερότητα του οχήματος ή ενδέχεται να παρουσιάσουν κάποια αιφνίδια βλάβη αν το όχημα κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου

Μέριμνα για την κατάλληλη κυκλοφοριακή αγωγή των νέων. Είναι ζωτικής σημασίας να μαθαίνουν οι νέοι από νωρίς τους σημαντικούς κινδύνους που κρύβει η απρόσεκτη οδήγηση, ώστε να θελήσουν αφενός να εκπαιδευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προτού ξεκινήσουν να οδηγούν και αφετέρου ώστε να είναι στη συνέχεια προσεκτικοί οδηγοί οι ίδιοι, με σαφή επίγνωση πως η ταχύτητα και η παραγνώριση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας μπορούν να επιφέρουν μοιραία αποτελέσματα.

Αυστηρότερο πλαίσιο για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Το δίπλωμα οδήγησης θα πρέπει να παραχωρείται μόνο σε άτομα που έχουν αποδεδειγμένα αποκτήσει τη σχετική ικανότητα, με σαφή πρόβλεψη για την εκπαίδευση του νέου οδηγού ακόμη και σε συνθήκες κακών καιρικών συνθηκών, ώστε να διασφαλίζεται πως έχει κατανοήσει πλήρως τις πιθανές δυσκολίες της οδήγησης.

Διασφάλιση της τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Ο μερικός και περιστασιακός έλεγχος για την τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, δημιουργεί στους οδηγούς την εντύπωση πως έχουν το ελεύθερο να παραβιάζουν τους σχετικούς κανόνες κατά βούληση.

Ποιοτικότερος έλεγχος των οχημάτων. Παρά το γεγονός ότι το κράτος έχει θεσπίσει νόμους για τον ανά διαστήματα έλεγχο των οχημάτων, αυτός δεν καλύπτει πλήρως όλες τις αναγκαίες παραμέτρους, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν οχήματα που δεν είναι απολύτως ασφαλή.

Αλλαγή οδικής κουλτούρας. Με τη συνδρομή της εκπαίδευσης, αλλά και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, θα πρέπει να επιδιωχθεί η δραστική αλλαγή στον τρόπο που οι νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την οδήγηση. Το αυτοκίνητο ή η μηχανή δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μέσο επίδειξης ή εκτόνωσης. Κι αντιστοίχως οι κίνδυνοι από την απρόσεκτη οδήγηση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται απλώς ως πιθανοί, αλλά ως απολύτως δεδομένοι.

Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει:

 • Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ.
 • Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά
 • Σέβομαι τα όρια ταχύτητας
 • Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα
 • Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη
 • Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα
 • Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων
 • Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας
 • Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας
 • Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος
 • Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω

Έκθεση Β΄ Λυκείου: Η εργασία στην εποχή των ρομπότ

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Print Friendly and PDF

Έκθεση Β΄ Λυκείου: Η εργασία στην εποχή των ρομπότ

Πολλές από τις δραστηριότητες που σήμερα γίνονται από ανθρώπους, θα πραγματοποιούνται στο μέλλον από τα ρομπότ. Αρκεί να αναφερθεί πως μεγάλες εταιρείες κατασκευής λογισμικού έχουν ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή προγραμμάτων τα οποία θα αντικαταστήσουν οδηγούς, γκαρσόνια, ακόμη και νοσοκόμους, και πιστεύουν πως σε είκοσι περίπου χρόνια από σήμερα η τεχνολογία θα περιορίσει τη ζήτηση για εργασία, ειδικά στις δουλειές με χαμηλή εξειδίκευση. Εύλογα, λοιπόν, δημιουργείται η απορία: τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα μείνουν χωρίς δουλειά;
Πριν επιχειρήσω να απαντήσω στο ερώτημα αυτό, θεωρώ σκόπιμο να δούμε τις αλλαγές που έφεραν στη ζωή μας οι υπολογιστές. Πιστεύω ότι μια τέτοια αναφορά θα μας βοηθήσει στην κατανόηση του προβλήματος και στην αποφυγή απαισιόδοξων σκέψεων. Η συζήτηση για την επίδραση των υπολογιστών στην αγορά εργασίας ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 με την εμφάνιση των πρώτων υπολογιστών που είχαν τεράστιες για την εποχή δυνατότητες. Υπήρχε τότε ακριβώς ο ίδιος προβληματισμός. Ότι δηλαδή θα δημιουργούσαν το αργότερο ως το 2000 μια άνευ προηγουμένου ανεργία και ιδίως στους υπαλλήλους γραφείου. Η πραγματικότητα, όμως, αποδείχτηκε εντελώς διαφορετική.
Είναι, βέβαια, γεγονός ότι οι υπολογιστές επέφεραν αλλαγές σε πολλά επαγγέλματα. Για παράδειγμα, οι λογιστές, όπως τους ξέραμε τότε, εξαφανίστηκαν. Τους βλέπουμε σε παλιές ταινίες να φοράνε τα μαύρα πρόσθετα μανίκια για να μη λιώνουν τα σακάκια τους από το συνεχές τρίψιμο-γράψιμο στα κατάστιχα των επιχειρήσεων. Αυτή η δουλειά χάθηκε, αλλά οι λογιστές ουσιαστικά αναβαθμίστηκαν και σήμερα δουλεύουν όλοι με υπολογιστές, κάνοντας καλύτερα και αποδοτικότερα τη δουλειά τους. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τους πολιτικούς μηχανικούς. Πριν τριάντα-σαράντα χρόνια ανάλωναν πολύ χρόνο κάνοντας αριθμητικές πράξεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κυριότερο πρόβλημα της εποχής, της εξασφάλισης της στατικής του «φέροντος οργανισμού» της οικοδομής. Σήμερα η ίδια δουλειά γίνεται με υπολογιστές και ο μηχανικός ασχολείται αποκλειστικά με τον σχεδιασμό πολύπλοκων κατασκευών που θα ήταν αδύνατο να διαμορφωθούν με το «χέρι».
Η βιομηχανία των υπολογιστών έχει δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο, ώστε είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να υπολογίσει κανείς το ισοζύγιο των θέσεων εργασίας που χάθηκαν από τους υπολογιστές και αυτών που δημιουργήθηκαν για τους υπολογιστές.
Ύστερα από την παρέκβαση αυτή, ας δούμε πώς μπορεί να επηρεάσουν τα ρομπότ τη ζωή μας, στην οποία έχουν μπει εδώ και πολλά χρόνια, έστω και αν ακόμα δεν τα βλέπουμε να εξαπλώνονται όπως οι υπολογιστές. Είναι αποκαλυπτικό ότι υπάρχουν περισσότερα από δέκα εκατομμύρια ρομπότ-σκούπες που σκουπίζουν πατώματα σε όλο τον κόσμο. Επίσης, είναι γνωστό ότι τα σημερινά αυτοκίνητα κατασκευάζονται με τη βοήθεια τεραστίων ρομπότ. Ρομπότ κατασκευάζουν και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, που είναι η βάση των υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων. Υπάρχουν, ακόμα, και άλλες, πολύ εξειδικευμένες δραστηριότητες που εκτελούνται από ρομπότ, όπως η εξερεύνηση του πλανήτη Άρη και η εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών Χωρίς τα ρομπότ, ο ρυθμός παραγωγής αγαθών θα ήταν αργός, πολλές ανακαλύψεις θα ήταν αδύνατες, ενώ πολλά αγαθά καθημερινής χρήσης, όπως τα αυτοκίνητα, οι προσωπικοί υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα, θα κόστιζαν μια περιουσία.
Ωστόσο, πολλοί στοχαστές γνωρίζοντας ότι σήμερα διαθέτουμε την τεχνολογία -ταχύτατους επεξεργαστές, ευαίσθητους αισθητήρες και μεγάλες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων -ώστε να αρχίσει η κατασκευή οικιακών ρομπότ σε προσιτές τιμές, θεωρούν πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αύξηση της ανεργίας. Δεν ενστερνίζομαι την άποψη αυτή. Θεωρώ, αντίθετα, ότι θα δούμε την ίδια εξέλιξη όπως και στους υπολογιστές. Δηλαδή ότι ορισμένα επαγγέλματα θα χαθούν και οι υπηρεσίες τους θα παρέχονται από μηχανές. Παράλληλα, όμως, θα δημιουργηθούν εντελώς νέες δραστηριότητες, οι οποίες θα αναπληρώσουν τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Αυτό έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Οι εξελίξεις καταργούν θέσεις εργασίας, αλλά δημιουργούν άλλες.

Α. Δρυμιώτης, εφ. Η Καθημερινή, 20.7.2014 (διασκευή).

«φέροντος οργανισμού»: Γενικά, ο φέρων οργανισμός οποιασδήποτε κατασκευής αποτελείται από μεταλλικά υποστυλώματα –δοκούς, συνδέσμους, πλάκες από σκυρόδεμα (τσιμέντο) ή σύμμεικτες πλάκες με τραπεζοειδή λαμαρίνα και ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα.

ΘΕΜΑΤΑ

A. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.

Ο αρθρογράφος διερευνά τις αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν στο χώρο της εργασίας από τη διάδοση της χρήσης των ρομπότ. Αρχικά επισημαίνει πως αναπόφευκτα μέρος των εργασιών που τώρα πραγματοποιούνται από ανθρώπους, στο μέλλον θα γίνονται από τα ρομπότ. Σκέψη, ωστόσο, που δεν θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία, διότι το ίδιο συνέβη και με την επέκταση των υπολογιστών. Κάποια επαγγέλματα χάθηκαν, άλλα βελτιώθηκαν σημαντικά, ενώ, παράλληλα, δημιουργήθηκαν και πολλές νέες θέσεις εργασίας. Τα ρομπότ, άλλωστε, έχουν ήδη ενταχθεί στη ζωή μας προσφέροντας σημαντική ωφέλεια, εφόσον πολλά αγαθά κατασκευάζονται με μικρότερο κόστος. Ολοκληρώνει, έτσι, το συλλογισμό του τονίζοντας πως παρά τις υπάρχουσες ανησυχίες, θα επέλθει μια εξισορροπητική αναπλήρωση των θέσεων εργασίας που θα χαθούν.

Β1. Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει ο αρθρογράφος, για να αντικρούσει την άποψη πολλών στοχαστών ότι η κατασκευή ρομπότ οδηγεί αναπόφευκτα σε αύξηση της ανεργίας; (60-80 λέξεις)

Η σκέψη πολλών στοχαστών πως η κατασκευή οικιακών ρομπότ σε προσιτές τιμές θα οδηγήσει στην αύξηση της ανεργίας, αντικρούεται από τον αρθρογράφο με επιχειρήματα που αντλεί από την εμπειρία του παρελθόντος. Η δική του άποψη είναι πως θα συμβεί με τα ρομπότ ό,τι συνέβη και με την επέκταση της χρήσης των υπολογιστών∙ θα χαθούν, βέβαια, ορισμένα επαγγέλματα, εφόσον θα καλύψουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες τα ρομπότ, αλλά θα δημιουργηθούν εντελώς νέες επαγγελματικές δραστηριότητες. Με μια διαδικασία εξισορροπητικής αναπλήρωσης, οι θέσεις εργασίας που καταργούνται από την εξέλιξη της τεχνολογίας, υποκαθίστανται από τη δημιουργία άλλων θέσεων, διαφορετικού αντικειμένου.

Β1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο αρθρογράφος την άποψη ότι με την κατασκευή ρομπότ κάποια επαγγέλματα θα χαθούν, αλλά παράλληλα θα δημιουργηθούν νέες δραστηριότητες; (50-70 λέξεις)

Ο αρθρογράφος τεκμηριώνει την άποψή του σχετικά με την αναπλήρωση των θέσεων εργασίας που θα χαθούν εξαιτίας των ρομπότ, ανατρέχοντας σε παρόμοιες εξελίξεις του παρελθόντος. Μια ανάλογη ανησυχία για την πιθανή ενίσχυση της ανεργίας, όπως τονίζει, είχε προκληθεί με τη δημιουργία και τη διάδοση των υπολογιστών, αλλά η πορεία είχε διαψεύσει αυτούς τους φόβους. Η βιομηχανία των υπολογιστών κατήργησε, βέβαια, αρκετές θέσεις εργασίας, δημιούργησε όμως πολλές άλλες ή κατέστησε πολύ πιο αποτελεσματικές τις ήδη υπάρχουσες. Επαγγέλματα, όπως αυτό των λογιστών ή των πολιτικών μηχανικών, όχι μόνο δε χάθηκαν, αλλά απέκτησαν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν το έργο τους με μεγαλύτερη ευκολία και αποτελεσματικότητα χάρη στους υπολογιστές.  

Β2.α. Να επισημάνετε δύο λέξεις ή φράσεις που να δηλώνουν την ίδια σχέση συνοχής στην πέμπτη παράγραφο (Ύστερα… περιουσία) του κειμένου.

- Επίσης
- ακόμα

Β2. Ποιος τρόπος ανάπτυξης ακολουθείται στην τρίτη παράγραφο (Είναι… «χέρι») του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο των παραδειγμάτων, καθώς προκειμένου να επεξηγήσει τη διαπίστωση της θεματικής περιόδου πως «οι υπολογιστές επέφεραν αλλαγές σε πολλά επαγγέλματα», προχωρά στην παράθεση παραδειγμάτων (Για παράδειγμα, οι λογιστές...).

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: ρομπότ, δυνατότητες, δραστηριότητες, ανεργίας, θέσεις εργασίας. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.).

Η διάδοση της χρήσης των ρομπότ και οι ολοένα αυξανόμενες δυνατότητές τους, που σταδιακά θα καλύπτουν αρκετές επαγγελματικές δραστηριότητες προμηνύουν την επέκταση της ανεργίας στο μέλλον. Πλήθος θέσεων εργασίας που προς το παρόν απευθύνονται σε ανθρώπους, σύντομα θα αφορούν αποκλειστικά το νέο αυτό είδος εργατικού προσωπικού∙ τα ρομπότ. Παραμένει, βέβαια, η αισιόδοξη σκέψη, πως όσο επεκτείνεται η χρήση των ρομπότ, τόσο θα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας που θα σχετίζονται με το σχεδιασμό, την πώληση, αλλά και τη συντήρησή τους.   

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις του κειμένου με έντονη γραφή: τεχνολογία, εξειδίκευση, δουλειά, επιχειρήσεων, υπολογιστές. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο κ.λπ.).

Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αλλά και την αύξηση της απόδοσης των διαφόρων επιχειρήσεων. Κοπιώδεις δουλειές του παρελθόντος που απαιτούσαν τη δαπάνη πολλών ωρών για την ολοκλήρωσή τους, καθίστανται πλέον κατά πολύ ευκολότερες χάρη στους υπολογιστές. Εξέλιξη που οδηγεί σε περαιτέρω αλλαγές το εργασιακό τοπίο, εφόσον πλέον η επαγγελματική αποκατάσταση βασίζεται κυρίως στην εξειδίκευση και στη διάθεση του ατόμου για συνεχή επιμόρφωση.

Γ2.α. «Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή προγραμμάτων τα οποία θα αντικαταστήσουν οδηγούς».
Στην παραπάνω περίοδο, αφού εντοπίσετε την ονοματική αναφορική πρόταση, να γράψετε αν είναι προσδιοριστική ή παραθετική / προσθετική.

- Η αναφορική πρόταση είναι η ακόλουθη: «τα οποία θα αντικαταστήσουν οδηγούς». Πρόκειται για μία προσδιοριστική αναφορική πρόταση.

Γ2.β. Να αιτιολογήσετε την  επιλογή σας.

Η αναφορική πρόταση χαρακτηρίζεται προσδιοριστική, διότι αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα του προσδιοριζόμενου όρου (προγραμμάτων) -χωρίς την αναφορική πρόταση, δηλαδή, δεν προκύπτει ένα ολοκληρωμένο νόημα-, γι’ αυτό και δεν χωρίζεται με κόμμα από αυτόν.

Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής / συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας.

- για να μη λιώνουν τα σακάκια τους
- να διαμορφωθούν με το «χέρι»

Γ2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.


Η μεταφορική χρήση της γλώσσας προσδίδει παραστατικότητα στο κείμενο και το εμπλουτίζει νοηματικά, εφόσον στη σκέψη του αναγνώστη εμφανίζονται συγχρόνως τόσο η κυριολεκτική σημασία των επιμέρους λέξεων, όσο και οι μεταφορικές προεκτάσεις που αυτές λαμβάνουν. Έτσι, στη φράση «για να μη λιώνουν τα σακάκια τους», το ρήμα λιώνω, που κυριολεκτικά σημαίνει πως μεταβάλλω ένα στερεό σε υγρό με τη βοήθεια της θερμότητας, εδώ αποδίδει την έννοια της φθοράς από τη συνεχή χρήση. Ενώ, στη φράση, να διαμορφωθούν με το «χέρι», υποδηλώνεται ο εργώδης τρόπος ολοκλήρωσης μια εργασίας με χειρωνακτικό ή πρακτικό τρόπο, έναντι του πιο αποτελεσματικού μηχανικού τρόπου. 

Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Θετικά και αρνητικά πρότυπα για τους νέους

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Print Friendly and PDF
David Freske

Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Θετικά και αρνητικά πρότυπα για τους νέους

Πρότυπο: πρόσωπο, κατάσταση ή θεσμός που είναι άξια μιμήσεως για τα θετικά τους χαρακτηριστικά.

Οι φορείς άμεσης και έμμεσης κοινωνικοποίησης των νέων -γονείς, σχολείο/εκπαιδευτικοί, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκκλησία-, οφείλουν να αποτελούν, πρωτίστως με το προσωπικό τους παράδειγμα, αλλά και με την καθοδήγηση που προσφέρουν, άξια πρότυπα μίμησης, καθώς είναι δεδομένη η μεγάλη επίδραση που ασκούν τόσο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων, όσο -και κυρίως- στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται την κοινωνική τους πραγματικότητα, και στο πώς επιλέγουν τελικά να ενταχθούν και να προσαρμοστούν σε αυτή.

Αρνητικά πρότυπα για τους νέους

Υλισμός και καταναλωτικό πρότυπο: Η ιδιαίτερη έμφαση που έχει δοθεί στα υλικά αγαθά, και η σύνδεση τόσο της ευτυχίας του ατόμου όσο και της προσωπικής του αξίας με την αγοραστική του δυνατότητα, έχουν αλλοιώσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και διαμορφώνουν τις προτεραιότητές τους. Κυρίαρχο και διαρκές ζητούμενο για τους ανθρώπους αποτελεί το πώς θα διασφαλίσουν περισσότερα έσοδα, ώστε να μπορούν να αποκτούν ολοένα και πιο ακριβά υλικά αγαθά, αφού πιστεύουν πως μόνο έτσι διασφαλίζουν την εκτίμηση των άλλων και μπορούν να προσδιοριστούν ως «επιτυχημένοι».
Τη θέση της ηθικής ποιότητας του ατόμου, έχει λάβει πλέον η οικονομική του επιφάνεια και η δυνατότητά του να συντηρεί ένα δαπανηρό τρόπο ζωής. Υπό την επίδραση των διαφημίσεων και του τηλεοπτικού / κινηματογραφικού βίου χλιδής και πλούτου, οι άνθρωποι βιώνουν ένα πρωτόγνωρο άγχος και μια ολέθρια αίσθηση απογοήτευσης, αφού θεωρούν πως αδυνατούν να ζήσουν την ιδεατή ζωή που προσφέρει η αφθονία χρημάτων.

Απουσία εργατικότητας και αναξιοκρατία: Η διάθεση εργατικότητας που χαρακτήριζε τους πολίτες λίγες δεκαετίες πριν έχει αντικατασταθεί από μια πολλαπλώς επιζήμια φυγοπονία. Ζητούμενο δεν είναι πια η καταξίωση του ατόμου μέσα από τη συστηματική εργασία, αλλά η διασφάλιση προνομίων με πλάγια και πιθανώς άνομα μέσα. Ενδεικτικό αυτής της τάσης είναι το στρεβλό πρότυπο της εργασίας στον δημόσιο τομέα, όπου η έλλειψη επίβλεψης και τακτικής αξιολόγησης, όπως και η ανυπαρξία κυρώσεων για όσους δεν εκπληρώνουν κατά τρόπο άρτιο τις εργασιακές τους υποχρεώσεις, έχει οδηγήσει σε μια παράδοξη ανοχή απέναντι στην οκνηρία και την αναποτελεσματικότητα.
Ενισχυτικά αυτής της επιζήμιας κατάστασης είναι τα ποικίλα φαινόμενα αναξιοκρατίας, που υπονομεύουν κάθε πίστη στην αξία του προσωπικού μόχθου και της συστηματικής προσπάθειας. Ό,τι αντικρίζουν οι νέοι άνθρωποι είναι η προώθηση εκείνων που έχουν τη στήριξη πολιτικών προσώπων είτε λόγω κάποιας συγγενικής σχέσης είτε ως αντάλλαγμα για την αφοσίωσή τους στην κομματική παράταξη.

Φανατική κομματικοποίηση: Ένα φαινόμενο που υπονομεύει δραστικά το δημοκρατικό πολίτευμα είναι η τάση των ανθρώπων να αφοσιώνονται κατά τρόπο απόλυτο σ’ ένα πολιτικό κόμμα, χωρίς ποτέ να διερευνούν ουσιαστικά και να αξιολογούν τις πράξεις και τις μεθόδους του κόμματος αυτού. Η απροθυμία, ωστόσο, των πολιτών που λειτουργούν ως φανατικοί οπαδοί, να λάβουν υπόψη τους τις θέσεις και των άλλων κομμάτων, αναζητώντας την άποψη εκείνη που υπηρετεί πληρέστερα το συλλογικό συμφέρον, καθιστά ανενεργές τις δημοκρατικές διαδικασίες του διαλόγου και της γόνιμης αντιπαράθεσης.

Απουσία επιχειρημάτων και υπονόμευση ουσιαστικού διαλόγου: Σύμπτωμα της γενικότερης απουσίας δημοκρατικού ήθους είναι η πρόσφατη μετεξέλιξη του πολιτικού διαλόγου από μια ουσιαστική αντιπαράθεση που βασίζεται σε πραγματικά επιχειρήματα, σε μια αποκρουστική προσπάθεια υποτίμησης και γελοιοποίησης του αντιπάλου που βασίζεται, όχι πια σε λογικά επιχειρήματα, αλλά σε σκωπτικά σχόλια και χλευαστικές δηλώσεις. Οι πολιτικοί αυτοί, που θεμελιώνουν την ανάδειξή τους στο λαϊκισμό, μη έχοντας ένα ρεαλιστικό πλάνο για την αντιμετώπιση των βασικών κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, επιχειρούν να παρασύρουν τους πολίτες σε συναισθηματικό επίπεδο.
Αποτέλεσμα αυτού του νέου πολιτικού «ήθους» είναι η ενίσχυση ανάλογων φαινομένων και στην καθημερινή επικοινωνία των ατόμων, όπου τη θέση της ουσιαστικής επιχειρηματολογίας έχουν λάβει η ειρωνεία, η μικροπρέπεια κι η κακεντρέχεια.  

Δημαγωγία & λαϊκισμός: Οι δημαγωγοί της σύγχρονης εποχής εκμεταλλευόμενοι τη δεινή οικονομική θέση των πολιτών, υπόσχονται εύκολες λύσεις στα χρόνια προβλήματα της χώρας και επιχειρούν να δημιουργήσουν την εντύπωση πως είναι σε θέση να «αποδεσμεύσουν» τη χώρα από τις δανειακές της υποχρεώσεις, χωρίς καμία ουσιαστική επίπτωση. Καταφεύγουν σε ολέθριες τακτικές λαϊκισμού προκειμένου να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι αφενός ζημιώνουν μακροπρόθεσμα την οικονομική κατάσταση του κράτους και ότι αφετέρου καλλιεργούν στους πολίτες έναν ανεύθυνο και ασυνεπή τρόπο αντιμετώπισης των κάθε είδους προβλημάτων.

Λανθασμένα πρότυπα διασκέδασης: Το είδος διασκέδασης που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια συνίσταται σε μη υγιείς -σωματικώς και πνευματικώς- συνήθειες, που ωθούν τα άτομα σε καταχρήσεις και σε ανούσια σπατάλη του χρόνου τους. Μια κενή διασκέδαση -νυχτερινά κέντρα, κατανάλωση αλκοόλ ή χείριστης ποιότητας τηλεοπτικά προγράμματα- που αποσκοπεί μόνο σε μια υποτυπώδη ευχαρίστηση, έστω κι αν είναι σαφής ο αρνητικός της αντίκτυπος στην υγεία του ατόμου, όπως και στην πνευματική του καλλιέργεια.
Η αναζήτηση της ευκολίας που χαρακτηρίζει την εργασία και την αντιμετώπιση των πολιτικών προβλημάτων, φανερώνεται και στη διασκέδαση των ατόμων, εφόσον μοιάζει να τους απωθεί κάθε είδους απαιτητική μορφή ψυχαγωγίας.

Έλλειψη σεβασμού απέναντι στο θρησκευτικό αίσθημα των πολιτών: Σύμπτωμα των τελευταίων χρόνων είναι η τάση εκείνων που για προσωπικούς τους λόγους απορρίπτουν τις θρησκείες και ασπάζονται μια αθεϊστική άποψη να επιχειρούν την υποτίμηση της χριστιανικής θρησκείας. Με όχημα πραγματικές ή υποτιθέμενες αστοχίες και αρνητικές πράξεις του κλήρου στρέφονται κατά της χριστιανικής πίστης, προσβάλλουν τους πιστούς και αρνούνται να σεβαστούν το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη στο θρησκευτικό αίσθημα. Δεν αρκούνται στο γεγονός πως γίνεται σεβαστό το δικό τους δικαίωμα στην αθεΐα και καταφεύγουν σε μια συστηματική προπαγάνδα κατά του χριστιανισμού, παραγνωρίζοντας τη μακρά χριστιανική παράδοση του τόπου και τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει η χριστιανική θρησκεία στην εθνική και κοινωνική συνοχή.

Κατάπτωση ηθικών αξιών: Με το υλιστικό πρότυπο να παρασύρει τα άτομα στην αναζήτηση ενός πολυτελούς βιοτικού επιπέδου, έστω κι αν δεν διαθέτουν τις ανάλογες δυνατότητες, εμφανής είναι η έξαρση της ανομίας και της εγκληματικότητας. Οι άνθρωποι παύουν να αναγνωρίζουν την αξία της έντιμης εργασίας και αναζητούν τρόπους εύκολου -έστω και με παράνομα μέσα- πλουτισμού. Επιδιώκουν τη με κάθε τρόπο ανάδειξή τους και δε διστάζουν να εκμεταλλευτούν τους συνανθρώπους τους ή να υφαρπάξουν με πλάγια μέσα θέσεις εργασίας και προαγωγές στον εργασιακό χώρο. Δεν σέβονται την αξία του συνανθρώπου τους και καταφεύγουν με τρομακτική ευκολία στη συκοφάντηση, στην αμφισβήτηση του μόχθου των άλλων ανθρώπων και σε κακεντρεχή σχόλια.     

Θετικά πρότυπα για τους νέους
Παρά το γεγονός ότι η περίοδος της κρίσης, όπως και τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, εξέθρεψαν πλήθος αρνητικών συμπεριφορών και προτύπων, στρεβλώνοντας σημαντικά την εικόνα που σχηματίζουν οι νέοι άνθρωποι για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα, με τη συνδρομή εκείνων των πολιτών που διατηρούν ακέραιες τις ηθικές αξίες τους, να διαμορφωθεί ένα πιο θετικό πλαίσιο προτύπων για τις νεότερες γενιές.

Εργατικότητα και αξιοκρατία: Είναι απολύτως σημαντικό να διαφυλάσσεται η εμπιστοσύνη των νέων στην αξία της προσωπικής προσπάθειας, καθώς και η βεβαιότητα πως η μελλοντική τους επαγγελματική ανάδειξη θα γίνει κατά τρόπο αξιοκρατικό και σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια αποτίμησης των σπουδών και των επιτευγμάτων τους. Είναι, άλλωστε, προφανές πως αν οι νέοι θεωρήσουν πως οι αρχές της αξιοκρατίας δεν γίνονται σεβαστές στη χώρα μας είτε θα αποθαρρυνθούν από κάθε προσπάθεια συστηματικών σπουδών είτε θα θελήσουν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα.
Η επιβράβευση της εργατικότητας συνιστά αφενός ένα κίνητρο για την ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας φιλεργίας των νέων, αλλά κι ένας ουσιαστικός τρόπος για να αποτραπεί η παρέκκλιση σε άνομες μεθόδους και τακτικές.

Αποδυνάμωση του υλιστικού προτύπου: Προκειμένου να μην εγκλωβιστούν οι νέοι στο ψυχοφθόρο κυνήγι του χρήματος και του υλικού πλούτου, είναι αναγκαίο να υπάρξει μια σημαντική αλλαγή στις προτεραιότητες των σύγχρονων πολιτών. Θα πρέπει στη θέση των υλικών αγαθών να τεθεί η ηθική ποιότητα και η πνευματική καλλιέργεια∙ κι η αναζήτηση της προσωπικής ευτυχίας θα πρέπει να στραφεί πλέον στις ειλικρινείς σχέσεις φιλίας και στην πολύτιμη στοργή του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Τα υλικά αγαθά, αν και αναγκαία, δεν θα πρέπει, εντούτοις, να προβάλλονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να φαντάζουν πιο σημαντικά από τις ανθρώπινες σχέσεις και από την αξία της ίδιας της ανθρώπινης ζωής. Οι πολίτες θα πρέπει, άρα, να μάθουν να εκτιμούν και να αναγνωρίζουν στους συνανθρώπους τους, όχι την οικονομική τους κατάσταση, αλλά τις αρετές του χαρακτήρα τους, την ειλικρίνειά τους και τη γενικότερη ποιότητα της προσωπικότητάς τους.

Υγιής πολιτικοποίηση: Οι πολίτες οφείλουν να αντιμετωπίζουν με ενδιαφέρον τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα του τόπου, διερευνώντας τις απόψεις όλων των πολιτικών παρατάξεων, χωρίς κομματικές παρωπίδες. Είναι, άλλωστε, προφανές πως δεν είναι λογικό να θεωρεί κάποιος πως ένα κόμμα έχει πάντοτε δίκιο και πως απαρτίζεται από τα καλύτερα στελέχη, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα δεν εκφράζουν καμία σωστή άποψη και δεν έχουν ικανά στελέχη. Με ζητούμενη, οπότε, την εύρεση εκείνης της προσέγγισης που εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το συλλογικό συμφέρον, είναι προτιμότερη η εξέταση όλων των απόψεων και η αναζήτηση της ιδανικής λύσης απ’ όποιο πολιτικό χώρο κι αν προέρχεται.
Η με φανατισμό προσήλωση σ’ ένα κόμμα το μόνο που επιτυγχάνει είναι να αποθρασύνει τους πολιτικούς, οι οποίοι σχηματίζουν την εντύπωση πως ό,τι κι αν κάνουν θα έχουν πάντοτε τη στήριξη των «οπαδών» τους. Ενώ, συνάμα, υπονομεύει τις δημοκρατικές διαδικασίες, εφόσον κάθε προσπάθεια διαλόγου ακυρώνεται από την απροθυμία των πολιτών να ακούσουν την άλλη άποψη.

Ενίσχυση του ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου: Οι πολιτικοί του τόπου οφείλουν να παρουσιάζουν ολοκληρωμένα προγράμματα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων της πολιτείας και να τα στηρίζουν με άρτια επιχειρηματολογία. Η συνθηματολογία, οι επιθέσεις στο ήθος του αντιπάλου και ο ειρωνικός λόγος, δεν έχουν θέση στην πολιτική αντιπαράθεση, αν ζητούμενο είναι η εξεύρεση πραγματικών λύσεων και όχι απλώς και μόνο η δημιουργία εντυπώσεων για κομματικό όφελος.
Ένα πραγματικός διάλογος με ουσιαστικές θέσεις, πέρα από το γεγονός ότι υπηρετεί πληρέστερα το συλλογικό συμφέρον, λειτουργεί και ως υγιές πρότυπο για τους νέους πολίτες, οι οποίοι μαθαίνουν πως τις όποιες διαφορές τους μπορούν να τις επιλύσουν μέσα από εποικοδομητικές συζητήσεις και όχι με εντάσεις και ανώφελες καταφυγές σε ύβρεις και βίαια ξεσπάσματα.

Απόρριψη του λαϊκισμού: Απέναντι στα δύσκολα προβλήματα του καιρού οι πολιτικοί οφείλουν να παρουσιάζουν ρεαλιστικές λύσεις, έστω κι αν η εφαρμογή τους δεν είναι πάντοτε εύκολη. Οι κρίσιμες περίοδοι στην οικονομία δεν θα πρέπει να λειτουργούν ως ευκαιρία προς εκμετάλλευση από ανερμάτιστους πολιτικούς που επιζητούν μόνο την προσωπική τους ανάδειξη και αδιαφορούν για το συλλογικά επωφελές.
Αντιστοίχως, οι πολίτες οφείλουν να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και να μην παρασύρονται από κενές υποσχέσεις για εύκολες και γρήγορες λύσεις. Επίσης, δεν θα πρέπει να παρασύρονται από τη συνθηματολογία και τη ρητορική μίσους, που αποσκοπεί στο να διχάσει τους πολίτες της χώρας και να τους οδηγήσει σε μεταξύ τους αντιπαραθέσεις, εφόσον κάτι τέτοιο έχει ως μόνο στόχο τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από την ουσία των προβλημάτων. Οι πολιτικοί που έχουν ένα σαφές πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των οικονομικών ζητημάτων δεν επιχειρούν να διχάσουν τους πολίτες.

Ουσιαστική ψυχαγωγία: Οι ενήλικες οφείλουν να διαμορφώσουν ένα πιο υγιές πρότυπο αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, στο οποίο να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε δραστηριότητες που ενισχύουν την πνευματική καλλιέργεια και την καλή φυσική κατάσταση. Η μελέτη βιβλίων, η συστηματική άθληση, οι ποιοτικές επιλογές τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, ο εθελοντισμός και η ουσιαστική επικοινωνία με άτομα του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος, είναι μερικές από τις επιλογές που μπορούν να αποδώσουν σημαντικά οφέλη στα άτομα.

Ηθική ποιότητα και σεβασμός των νόμων: Βασικό ζητούμενο για την υπό διαμόρφωση νέα γενιά είναι η απόκτηση ενός αξιόλογου πλαισίου ηθικών αρχών, προκειμένου να εκλείψουν φαινόμενα ρατσισμού, εγωκεντρισμού και υπονόμευσης του ανθρωπισμού. Οι νέοι θα πρέπει να γνωρίσουν τα πολλαπλά οφέλη του αλληλοσεβασμού και του ειλικρινούς ενδιαφέροντος για τους άλλους ανθρώπους∙ θα πρέπει να κατανοήσουν πως η πραγματική ατομική ευδαιμονία προκύπτει μόνο μέσα από την προσφορά στους συνανθρώπους τους και από την οικοδόμηση μιας κοινωνίας που βασίζεται στην αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό.
Η αναξιοκρατία, η βία, η εχθρική αντιμετώπιση του άλλου ανθρώπου υποσκάπτουν τα θεμέλια της κοινωνικής συνύπαρξης και οδηγούν στην επικράτηση της αλλοτρίωσης και του ατομικισμού.

Σεβασμός απέναντι στο θρησκευτικό αίσθημα: Στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει ελεύθερα τη θρησκευτική του συνείδηση, χωρίς να δέχεται γι’ αυτό το λόγο επικρίσεις ή προσβολές από εκείνους που επιλέγουν να μην ασπάζονται καμία θρησκεία. Όπως, άλλωστε, προβλέπεται και στο Σύνταγμα της χώρας (Άρθρο 13): «Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη».


Συμπερασματικά, προκειμένου οι νέοι άνθρωποι να διαμορφώσουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τους επιτρέψουν να γίνουν δημιουργικοί άνθρωποι, με δημοκρατικό ήθος και διάθεση αλληλεγγύης, θα πρέπει να περιοριστεί η συνεχής προβολή του ατομισμού και της εγωκεντρικής θέασης του κόσμου. Ό,τι θα επιτρέψει στους νέους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής είναι η εμπιστοσύνη στα οφέλη της συστηματικής εργασίας και η ακλόνητη πεποίθηση πως έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν ουσιώδεις αλλαγές στη συγκαιρινή τους κοινωνία. Μέσα από την ακαταπόνητη αγωνιστικότητά τους μπορούν να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα των τελευταίων ετών και να προσφέρουν στη χώρα μια νέα δυναμική, που θα βασίζεται πλέον, όχι στις άνομες συναλλαγές, την αναξιοκρατία και τα ρουσφέτια, αλλά στη δική τους διάθεση να εργαστούν σκληρά προκειμένου να δημιουργήσουν μια νέα πιο υγιή κοινωνία.    
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λατινικά Γ ΛυκείουΘεωρία - Ασκήσεις Συντακτικού - Γραμματική

X